Общи изисквания по ЗЕС и параметри за качеството на предоставяните услуги