Оптичен интернет

Оптичен интернет

Несебър Нет  изгражда и оперира с изцяло пасивна оптична мрежа за разпространение на своите усуги  (Оптика до дома).
Технологията не предполага използване на активно оборудване по цялото трасе между клиента и оператора, т.е няма нищо което да изисква или да се влияе от ел.захранването и от атмосферните условия, тъй като Оптичния кабел не създава статично електричество.
Чрез използваната от нас технология, осигуряваме за крайните ни клиенти най-съвременни комуникационни услуги.
 
Офертите са валидни само за домашни потребители при сключване на едногодишен договор.

Промоция

ТВ + Интернет

Скорост: 150 Mbit / sec

Динамичен IP адрес

1 брой телевизия

170 SD+25 HD канала


Цена за доп. приемник:
8 лв./мес.

Срок на договора: 12 месец/а

Инсталационна такса: 50 лв.

28 лв./мес.

Поръчай сега
Промоция

ТВ 2 IPTV + Интернет

Скорост: 150 Mbit / sec

Динамичен IP адрес

2 броя телевизия

170 SD+25 HD канала


Цена за доп. приемник:
8 лв./мес.

Срок на договора: 12 месец/а

Инсталационна такса: 50 лв.

34 лв./мес.

Поръчай сега
Ултра

Скорост: 500 Mbit / sec

Динамичен IP адрес

Срок на договора: 12 месец/а

Инсталационна такса: 50 лв.

60 лв./мес.

Цена без договор: 65 лв./мес.

Поръчай сега
Стандарт+

Скорост: 300 Mbit / sec

Динамичен IP адрес

Срок на договора: 12 месец/а

Инсталационна такса: 50 лв.

35 лв./мес.

Цена без договор: 36 лв./мес.

Поръчай сега
Стандартен

Скорост: 200 Mbit / sec

Динамичен IP адрес

Срок на договора: 12 месец/а

Инсталационна такса: 50 лв.

28 лв./мес.

Цена без договор: 34 лв./мес.

Поръчай сега
Икономичен

Скорост: 150 Mbit / sec

Динамичен IP адрес

Срок на договора: 12 месец/а

Инсталационна такса: 50 лв.

23 лв./мес.

Цена без договор: 30 лв./мес.

Поръчай сега


Интернет става все по-важна част от ежедневието на хората по света. С интернет е възможно да получите достъп до почти всяка информация, да общувате с всеки друг по света и да правите много повече. Интернет е глобална мрежа от физически кабели , която може да включва медни телефонни кабели, телевизионни кабели и оптични кабели. Ние от Несебър Нет работим само с оптични кабели, това на този етап на развитието на интернет е най-добрият начин за бърз и качествен интернет. Ние се стараем постоянно да сме в крак с най-новите тенденции в развитието и технологиите на интернет и да правим най-доброто за нашите клиенти.  Несебър Нет  изгражда и оперира с изцяло пасивна оптична мрежа за разпространение на своите услуги  (Оптика до дома).
Оптичните влакна са невероятно тънки, те не се влияет от ел.захранването и от атмосферните условия.

Устройство за оптика до дома(ПОН) се заплаща еднократно 50 лв. Предоставя се безплатно при сключване на договор 12 месеца