Соларни панели

Соларните панели са устройства, които преобразуват слънчевата енергия в електрическа енергия. Преобразуването на слънчева енергия в електрическа енергия се осъществява, когато светлината пада върху специален материал (например кристали от силиций), който се нарича полупроводников материал. Когато слънчевата светлина попадне върху полупроводниковия материал се случва разделяне на електроните. В следствие от разделянето, самите електрони започват да се движат и така създават електрически ток. Токът, генериран при движението на електроните се извлича от фотоволтаичните панели и се използва или за захранване с електроенергия на различни помещения, къщи, електроуреди, или за зареждане на батерии.

Соларните панели са един от най-важните източници на възобновяема енергия и са все по-широко използвани като алтернатива на традиционните източници на енергия, като въглища и газ. Предимството на соларните панели е, че създават енергия екологично чисто и без да замърсяват околната среда. Те могат да се инсталират върху покриви, на открито пространство или в големи соларни ферми.

Видовете инсталации на соларни панели се групират в различни категории, които формират видове фотоволтаични електроцентрали или фотоволтаични системи.

Нашите партньори от Солар Вижън изграждат различни фотоволтаични системи в Бургас и региона.