За нас

NESEBAR.NET е компания , която предлага комуникационни и информационни решения осъществявани посредством Интернет . Изграждане на публични и частни безжични и кабелни мрежи . Изграждане на системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа . Интеграция на специализирани софтуери за управление и специфични системни решения .
Офисите на фирмата се намират в гр.Несебър, ул."Христо Ботев"19, гр.Обзор пл.Свобода  2 , както и каси в Супермаркет Жанет и Стройтелен супермаркет Масерхаус  управлява се от търговско дружество "ВИЖЪН-2008"ЕООД , което е създадено през 2008г. изцяло с частен български капитал.
Дружеството е регистрирано по обща лицензия за осъществяване на далекосъобщения и система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008 ,СУК 03168.

Компанията ни разполага с най-голямата оптична и безжична мрежа за пренос на данни на територията на общ.Несебър , Поморие и  Руен
Предлагаме иновативни решения съобразени със специфичните технологични изисквания на нашите потребители.
NESEBAR.NET има успешно сътрудничество с българските мобилни оператори VIVACOM, А1, Теленор,Neterra, Net1,Комнет,Новател,GCN и др.

Основната дейност на „Вижън-2008“ ЕООД е доставка и разпространение кабелен,безжичен и оптичен интернет .Изграждане на публични и частни безжични и кабелни мрежи . Изграждане на системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа . Интеграция на специализирани софтуери за управление и специфични системни решения .

1. Безжичен интернет достъп – услугата се реализира посредтвом безжични устройства от водещи световни производители като Ubiquiti, Mikrotik и др., което обуславя високо качество на услугата .Всяка безжична точка позволява изграждане на локална мрежа , което прави услугата подходяща както за малки фирми и предприятия , така и за корпоративни клиенти.

2. Кабелен достъп до Интернет – услугата се доставя до клиента посредсвом кабелни мрежови технологии. Реализира се посредством свързването на оптичен или меден кабел към комутатор или друго устройство от мрежата на Несебър.Нет, която е една от най-големите на територията на община Несебър и к.к.Слънчев Бряг. Така изградената свързаност гарантира постоянна, надеждна и високоскоростна връзка към глобалната мрежа или други локални мрежи.

3. VPN (Виртуални частни мрежи) Частните мрежи наподобяват връзките от точка до точка като създават тунел през обществената мрежа ,те криптират трафика между отделните хостове в Интернет и така допринасят за информационната сигурност на използващите ги организации, тъй като данните са криптирани когато преминават през мрежата те не могат да бъдат прочетени от никого, което прави VPN мрежите много сигурни.
Използват се за отдаличен достъп до работни места,сървъри, мобилни устройства, системи за видеонаблюдение и др.
Спестяванията, които се постигат със замяната на няколкостотин наети линии с VPN мрежи достигат до 75-80%.
Освен голямата сигурност VPN има и много други предимства и приложения, които успешно се изпозват както от малки , така и от средни и големи фирми и прдприятия с отдалечени офиси и отделни компютри и мобилни устройства.

4. Изграждане на системи за видеонаблюдени и контрол на достъпа .

5. Изграждане на системи за хот спот и цифрова телевизия в хотели и комплекси .

6. Продажба и сервиз на касови апарати , фискални системи и личензиран търговски софтуер .

7. Софтуерна иХардуерна подръжка на компютри и офис техника .

8. Изграждане и подръжка на безжични и кбелни локални мрежи .

Успешно ресертифициране по ISO 9001:2008


"Вижън-2008" ЕООД е разработил, внедрил и серифицирал система за управление на качеството съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2008 през месец февруари 2013 година.
Това е висока оценка за дейността на Ръководството и на всички служители, работещи в организацията.
Всяка година контролни одити потвърждават ефикасността на сертифицираната система за управление и продължават действието на сертификата.
През Февруари 2014г. се проведе ресертифиционен одит в "Вижън-2008" ЕООД, който преима успешно.
Това за пореден път доказа, че внедрената система по качество е ефективна.