+359 (0) 554 440 60

Интернет

Несебър Нет  изгражда и оперира с изцяло пасивна оптична мрежа за разпространение на своите усуги  (Оптика до дома).
Технологията не предполага използване на активно оборудване по цялото трасе между клиента и оператора, т.е няма нищо което да изисква или да се влияе от ел.захранването и от атмосферните условия, тъй като Оптичния кабел не създава статично електричество.
Чрез използваната от нас технология, осигуряваме за крайните ни клиенти най-съвременни комуникационни услуги .щ

Устройство за оптика до дома(ПОН) се заплаща еднократно 50 лв. Предоставя се безплатно при сключване на договор 12 месеца.
 
                 Офертите са валидни само за домашни потребители при сключване на едногодишен договор .

 • Скорост
 • Телевизия
 • Канали
 • Статично IP
 • Инсталационна такса
 • Цена за 1 мес. (без договор)
 • Цена за 1 мес. (с договор)
Икономичен + 2 IPTV
 • Скорост 150/100 Mbit/s
 • Телевизия 2
 • Канали 170 SD+25 HD
 • Статично IP
 • Инсталационна такса 50 лв
 • Цена 1 м. (без договор)
 • Цена 1 мес. (с договор) 34лв
Икономичен + 1 IPTV
 • Скорост 150/100 Mbit/s
 • Телевизия
 • Канали 170 SD+25 HD
 • Статично IP
 • Инсталационна такса 50 лв
 • Цена 1 м. (без договор)
 • Цена 1 мес. (с договор) 28 лв
Икономичен
 • Скорост 150/100 Mbit/s
 • Телевизия
 • Канали
 • Статично IP
 • Инсталационна такса 50 лв
 • Цена 1 м. (без договор) 30 лв
 • Цена 1 мес. (с договор) 23 лв
Стандартен
 • Скорост 200/100 Mbit/s
 • Телевизия
 • Канали
 • Статично IP
 • Инсталационна такса 50 лв
 • Цена 1 м. (без договор) 34 лв
 • Цена 1 мес. (с договор) 28 лв
Стандарт+
 • Скорост 300/200 Mbit/s
 • Телевизия
 • Канали
 • Статично IP
 • Инсталационна такса 50 лв
 • Цена 1 м. (без договор) 36 лв
 • Цена 1 мес. (с договор) 35 лв
Ултра
 • Скорост 500/300 Mbit/s
 • Телевизия
 • Канали
 • Статично IP
 • Инсталационна такса 50 лв
 • Цена 1 м. (без договор) 65 лв
 • Цена 1 мес. (с договор) 60 лв


Уважаеми клиенти!

Като дългогодишен доставчик на телекомуникационни услуги, винаги сме се стремили да бъдем адекватен, коректен и надежден партньор и да предлагаме услуги и условия с най-високо качество и стойност на своите клиенти. За да бъде запазена и продължена тази традиция, се налага да се съобразим с усложнената икономическа обстановка и да въведем промени в ценовата си политика.

1. Промяната на цената се изразява в следното:


2. Промяната на цената влиза в сила на 01.08.2022г. и се отнася за месечните/годишните абонаментни такси за отчетни периоди след 01.08.2022г. за всички нови и действащи към момента срочни и безсрочни договори за телекомуникационни услуги.

3. Основание за промяната и права на потребителите
Съгласно българското законодателство, съответният текст в сключения между страните договор и т. от Общите условия за взаимоотношения с крайни потребители, ОПЕРАТОРЪТ може да променя цените на услугата. В срок до два месеца от промяната ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едномесечно предизвестие.

Надяваме се, че настоящите промени ще ни позволят да продължим да подобряваме стандартите на работа и качеството на предоставяните телекомуникационни услуги и заедно ще успеем да се справим с трудностите.

Екипът на НесебърНЕТ