+359 (0) 554 440 60

Интернет

Несебър Нет  изгражда и оперира с изцяло пасивна оптична мрежа за разпространение на своите усуги  (Оптика до дома).
Технологията не предполага използване на активно оборудване по цялото трасе между клиента и оператора, т.е няма нищо което да изисква или да се влияе от ел.захранването и от атмосферните условия, тъй като Оптичния кабел не създава статично електричество.
Чрез използваната от нас технология, осигуряваме за крайните ни клиенти най-съвременни комуникационни услуги .щ
 
                 Офертите са валидни само за домашни потребители при сключване на едногодишен договор .

 • Скорост
 • Телевизия
 • Канали
 • Статично IP
 • Инсталационна такса
 • Цена за 1 месец
Икономичен + 2 IPTV
 • Скорост 120 Mbit / sec
 • Телевизия 2
 • Канали 150 SD+15 HD
 • Статично IP
 • Инсталационна такса 35 лв
 • Цена за 1 месец 30 лв
Икономичен + 1 IPTV
 • Скорост 120 Mbit / sec
 • Телевизия
 • Канали 150 SD+15 HD
 • Статично IP
 • Инсталационна такса 35 лв
 • Цена за 1 месец 25 лв
Ултра
 • Скорост 300 Mbit / sec
 • Телевизия
 • Канали
 • Статично IP
 • Инсталационна такса 35 лв
 • Цена за 1 месец 60 лв
Стандартен
 • Скорост 150 Mbit / sec
 • Телевизия
 • Канали
 • Статично IP
 • Инсталационна такса 35 лв
 • Цена за 1 месец 30 лв
Икономичен
 • Скорост 120 Mbit / sec
 • Телевизия
 • Канали
 • Статично IP
 • Инсталационна такса 35 лв
 • Цена за 1 месец 20 лв