ХотСпот (public hotspot wireless network)

ХотСпот (public hotspot wireless network)

Услугата предоставя проектиране и изграждане на цялостно техническо решение, което дава възможност на компаниите, менажиращи хотели или апартаментни комплекси от затворен тип, да предложат на своите клиенти интернет с/у заплащане и да повишат качеството на обслужване, както и да реализират печалба от продажбата на допълнителни услуги.
Техническото решение дава достъп посредством web интерфейс за управление на услугите, който се използва за мениджмънт на услугите от собствениците на хотели, апартхотели и др. Клиентите на услугата могат да заплащат своето потребление чрез закупуване на предплатени карти или чрез електронни плащания чрез системата ePay.bg или чрез банкови карти с логото на Visa или MasterCard.

Безжичните мрежи могат да бъдат изградени по различни технологии като се започне от връзките от точка до точка подходящи за малък брой потребители и да стигне до инфраструктурните мрежи с хиляди потребители.

Хотспот система

Хотспот е начин да разреши на потребителите достъп до мрежовите ресурси. За да влезе в ситемата потребителят може да използва почти всеки уеб браузър (HTTP или HTTPS протокол), така че не е необходимо да се инсталира допълнителен софтуер.
Системата е насочена към предоставяне на удостоверение в рамките на една локална мрежа (за достъп до интернет).

hotspot