Професионалистите от ЕС могат да коментират новата пътна карта за европейската киберсигурност

Експерти от повече от 50 европейски институции предлагат своите стратегически препоръки в „Пътна карта за киберсигурност в Европа“. Техният интерактивен уебсайт позволява на специалисти от целия ЕС да коментират документа до края на март.

Пътната карта е изготвена в рамките на проекта Concordia, който обединява университети, иновационни центрове и частни компании от 27 европейски страни.

Киберсигурността е все по-неотложен въпрос за европейските организации във всеки сектор. Атаките стават все по-чести и сложни и могат да засегнат поминъка на хората, способността на дадена организация да функционира (включително болници, доставчици на енергия и друга жизненоважна инфраструктура) и дори могат да нарушат правителствените операции.

Въвеждането на иновации като облачни и периферни изчисления, нови мрежови технологии и изкуствен интелект, преминаването към дистанционна работа, наложено от пандемии, и липсата на квалифицирани специалисти и необходимите умения – всички тези фактори имат фундаментален ефект върху киберсигурността днес. Недостатъците в тези области бяха незабавно използвани от различни участници в заплахи със злонамерени намерения, които бързо се възползваха от тази ситуация, като използват социалното инженерство и веригата за доставка на софтуер, за да организират атаки.

Общ цитат от експертите на Пътната карта за киберсигурност в Европа

Досега интересът е насочен към технологичните аспекти на киберсигурността. Този фокус вече не е достатъчен, казват експертите. Новият стратегически документ обхваща девет основни измерения, които засягат киберсигурността, показвайки къде трябва да се съсредоточим днес. Тези измерения включват (наред с други теми) научни изследвания и иновации, образование, икономика и инвестиции, право и сертифициране и стандартизация. Необходимо е също така да се обмисли изграждането на общност от експерти, институции и други центрове, които ще спомогнат за осигуряването на сигурна и устойчива европейска система за киберсигурност.

Професионалистите вече могат да коментират всяка от областите в документа на интерактивния уебсайт. Коментарите и допълненията ще се показват на авторите в специална форма и ще бъдат взети предвид в новата стратегия, след като процесът на коментиране приключи.
Относно Конкордия

Проектът CONCORDIA обединява природни, технически и социални науки. В него участват 54 институции от целия ЕС, включително университети, центрове за иновации и частни компании от Германия, Швейцария, Норвегия, Холандия, Обединеното кралство, Чехия и 21 други страни. Той се координира от Университета на Бундесвера в Мюнхен. Проектът се финансира от Европейския съюз с почти 16 милиона евро. Набор от препоръки (пътната карта) е един от ключовите резултати от проекта, който ще приключи през март.

В рамките на проекта CONCORDIA EIT Digital ръководи задачата, която разглежда изграждането на образователна екосистема за европейска киберсигурност. EIT Digital координира работата и предостави основното съдържание, свързано с глава „Образование и умения“ от пътната карта за киберсигурност на CONCORDIA за Европа. Освен това беше инструмент за оформянето на Съвета за наблюдение на пътната карта за киберсигурност в Европа.

Източник: https://eit.europa.eu/news-events/news/eu-professionals-can-comment-new-roadmap-european-cybersecurity