+359 (0) 554 440 60

Промоции

Пакетната услуга предоставя на потребителите две или повече услуги в една месечна такса, която в комбинация е много по-ниска от единичните цени на отделните услуги.
Основните предимства на пакетната услуга са: