+359 (0) 554 440 60

Интернет

Несебър Нет  изгражда и оперира с изцяло пасивна оптична мрежа за разпространение на своите усуги  (Оптика до дома).
Технологията не предполага използване на активно оборудване по цялото трасе между клиента и оператора, т.е няма нищо което да изисква или да се влияе от ел.захранването и от атмосферните условия, тъй като Оптичния кабел не създава статично електричество.
Чрез използваната от нас технология, осигуряваме за крайните ни клиенти най-съвременни комуникационни услуги .

 • Скорост
 • Телевизия
 • Канали
 • Статично IP
 • Инсталационна такса
 • Цена за 1 месец
Икономичен
 • Скорост 40 Mbit / sec
 • Телевизия
 • Канали
 • Статично IP
 • Инсталационна такса
 • Цена за 1 месец 19.90 лв
Стандартен
 • Скорост 40 Mbit / sec
 • Телевизия
 • Канали 150TV, 10HD
 • Статично IP
 • Инсталационна такса
 • Цена за 1 месец 29.90 лв
Бизнес
 • Скорост 60 Mbit / sec
 • Телевизия
 • Канали 150TV, 10HD
 • Статично IP
 • Инсталационна такса
 • Цена за 1 месец 34.90 лв


Направете запитване


 
 Адрес: гр.Несебър ул."Христо Ботев"19
Телефон: 0554/44060
Мобилен: 0878293054
E-mail: nesebar.net@nesebar-lan.net
E-mail: office@nesebarnet.bg